Naglowek


START

MSZE ŚWIĘTE

ŻYCIE
LITURGICZNE


DUSZPASTERZE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


HISTORIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


INWESTYCJE
w PARAFII


KONTAKT

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

CIEKAWE LINKI
Kościół Domowy

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (...) W sakramencie tym to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”

ks. Franciszek Blachnicki


Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie, którego założycielem był ks. Franciszek Blachnicki oraz siostra Jadwiga Skudro, pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski sakramentu małżeństwa. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

W Domowym Kościele podstawowym miejscem formacji jest rodzina. To tutaj owoce życia sakramentalnego czynią codzienne życie małżonków wspólną drogą do świętości, a rodzicielstwo – promieniowaniem cnót i wartości chrześcijańskich. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest rozwijana poprzez realizację elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami, szansami lub darami. Są to:

  • codzienna modlitwa osobista
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym
  • codzienna modlitwa małżeńska
  • codzienna modlitwa rodzinna
  • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia
  • uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Formacja w Domowym Kościele uczy małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej.

Rozwój duchowości małżeńskiej wspiera wspólnota formacyjna, którą tworzy krąg (grupa 4-7 małżeństw) oraz uczestnictwo w jego comiesięcznych spotkaniach o charakterze modlitewno-formacyjnym. Za każdy krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństwo, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę kręgu, za jego życie duchowe oraz za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora, doradcy i opiekuna duchowego.

W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Konstancinie-Jeziornie, działa od 2009 roku, jeden krąg Domowego Kościoła i tworzy go pięć małżeństw. Opiekę duchową nad kręgiem sprawuje obecnie ks. Szymon Kulwicki pallotyn, a funkcję animatorów Marta i Leszek Bosek.

W roku 2018 rozpoczyna się formacja drugiego kręgu pod opieką ks. wikarego Adama Petakiewicza oraz pary pilotującej Sylwii i Tomka Kwiręgów. Małżeństwa, które rozpoznają w tej formacji propozycję swojej drogi duchowej zachęcamy do kontaktu: marta.bosek@wp.pl oraz tomekkwireg@wp.pl.


Więcej informacji na temat Domowego Kościoła

Strona główna Domowego Kościoła:
http://www.dk.oaza.pl/

Zasady Domowego Kościoła:
http://www.dk.oaza.pl/zasady-dk/

Strona Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej:
http://www.oaza.warszawa.pl/dk/v5/