Naglowek


START

MSZE ŚWIĘTE

ŻYCIE
LITURGICZNE


DUSZPASTERZE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


HISTORIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


INWESTYCJE
w PARAFII


KONTAKT

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

CIEKAWE LINKI
KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA


W Parafii pw. Wniebowzięcia NMP jest aktualnie (2015 r.) sześć kół (róż) Żywego Różańca, w tym pięć kół kobiet i jedno koło mężczyzn.
 • Podstawowym celem jest modlitwa.
 • Spotykamy się raz w miesiącu w Domu Parafialnym w drugą niedzielę miesiąca. Osobom nieobecnym na spotkaniu, z powodu choroby lub innych okoliczności, zanoszone są tajemniczki do wymiany do ich domów.
 • Spotkania prowadzi ks. Proboszcz, który wygłasza krótką prelekcję tematycznie związaną z intencją modlitewną na następny miesiąc. Przekazuje nam również informacje dotyczące bieżących spraw naszej wspólnoty parafialnej, o których następnie dyskutujemy.
 • Spotkanie kończy się przed nabożeństwem różańcowym, na które udajemy się do kościoła.
 • W dniu świąt patronalnych poszczególnych kół uczestniczymy we Mszy Św. zamówionej w intencji członków danego koła.
 • Uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach wyznaczonych dla kół w okresie Triduum Paschalnego oraz czterdziestogodzinnego nabożeństwa.
 • Członkowie kół różańcowych podjęli inicjatywę modlitwy różańcowej w formie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Odmawiany jest Różaniec Fatimski. Rozważania 15-minutowe przygotowują kolejno poszczególne koła oraz pozostałe grupy parafialne.
 • Koła różańcowe odmawiają różaniec św. także w każdą niedzielę przed Mszą Św. rozpoczynającą się o godz. 8.30. Ta forma modlitwy prowadzona jest od 15 lat i gromadzi coraz większą liczbę wiernych. Większość osób uczestniczących we Mszy Św. o godz. 8.30 jest obecna w kościele już o godz. 8.00, aby uczestniczyć w modlitwie różańcowej. Członkowie kół Żywego Różańca aktywnie uczestniczą w procesjach, poprzez ich logistyczne przygotowanie i oprawę, w tym wskazać należy przede wszystkim procesje fatimskie, które w naszej parafii odbywają się od maja do października, dnia 13 każdego miesiąca, po wieczornej Mszy św.; włączają się w przygotowanie Grobu Bożego oraz ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała; pracują również w ramach innych wspólnot parafialnych; uczestniczą w pielgrzymkach organizowanych w naszej parafii.

Dlaczego warto należeć do kół Żywego Różańca?

Przynależność do kół Żywego różańca:

 • daje poczucie wspólnoty: już nie sam wołam do Boga, ale czynimy to razem, także wtedy gdy modlimy się osobno w swoich domach. Dwadzieścia tajemnic tworzy jeden wieniec duchowych róż;
 • daje możliwość aktywnego włączenia się w życie Kościoła;
 • przyczynia się do rozwoju życia duchowego poprzez stałą formację na comiesięcznych spotkaniach;
 • sprawia, że otrzymuję duchowe i modlitewne wsparcie w chwilach radosnych i smutnych, na czas choroby i śmierci;
 • pozwala nam korzystać ze skarbca Kościoła.

Każdy z członków może uzyskać odpust zupełny
w następujące święta:

 1. w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 2. Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 3. Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 4. Zmartwychwstania Pańskiego,
 5. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (15 sierpnia),
 6. Matki Bożej Różańcowej (7 października),
 7. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (8 grudnia),
 8. Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

Modlitwa za przyczyną Sł. B. Pauliny Marii Jaricot
– założycielki kół Żywego Różańca:

Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Ty poprzez wieki duchem głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Spraw, by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość. Za wstawiennictwem Czcigodnej Sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski…… o którą szczególnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który uznał heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 05.01. 2011 Nr 32/D/2011