Naglowek


START

MSZE ŚWIĘTE

ŻYCIE
LITURGICZNE


DUSZPASTERZE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


HISTORIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


INWESTYCJE
w PARAFII


KONTAKT

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

CIEKAWE LINKI




Lektorzy i ministranci


Informacje ogólne

Liturgiczna Służba Ołtarza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie liczy 20 osób. Liturgiczną Służbę Ołtarza możemy podzielić na trzy grupy:

  1. Kandydatów,
  2. Ministrantów,
  3. Lektorów,

Kandydaci

Czas przygotowania kandydata na bycie ministrantem to około roku. Okres kandydatury kończy się uroczystym obrzędem nałożenia komży i przyjęciem do grona ministrantów.

Ministranci i Lektorzy

Najliczniejszą grupą jest grupa ministrantów. Grupę tą tworzą zarówno chłopcy w wieku szkolnym, gimnazjalnym oraz licealnym, jak i ministranci starsi w wieku od 25 lat do 70 lat. Cieszymy się, że nasza grupa ministrancka jest tak zróżnicowana wiekowo, ponieważ jak pokazuje doświadczenie pozwala nam to na lepsze realizowanie zadań jakie stawiane są przed Liturgiczną Służbą Ołtarza.

Ponadto w Parafii służy 5 lektorów, którzy ukończyli kurs lektorski w Warszawie. Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej służby przy ołtarzu oraz na kursie lektorskim, pozwala Lektorom na sprawowanie funkcji czytania Słowa Bożego oraz wykonywania psalmów responsoryjnych.

Zadania

Głównym zadaniem stawianym przed Liturgiczną Służbą Ołtarza jest wierna posługa przy ołtarzu, dbanie o liturgiczną oprawę świąt i uroczystości kościelnych. Mając na uwadze całokształt wypełnianych obowiązków możemy stwierdzić, że Liturgiczna Służba Ołtarza wywiązuje się z tych zadań w sposób dobry i zadowalający.

Ponadto Liturgiczna Służba Ołtarza dba o oprawę nabożeństw majowych, czerwcowych, październikowych, uczestniczy nie tylko w Triduum Paschalnym, ale w Ciemnych Jutrzniach i adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek oraz w Wielką Sobotę.

Na koniec każdego roku szkolnego, najaktywniejsi i najgorliwsi ministranci zostają wyróżnieni przez Księdza Opiekuna.

Zbiórki

Zbiórki Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się dla ministrantów młodszych każdego tygodnia w piątki o godz. 19.30, w sali katechetycznej lub kościele, w zależności od omawianej problematyki i programu. Starsi ministranci spotykają się co dwa tygodnie, w piątki o godz. 20.30 również w sali katechetycznej lub kościele. Na zbiórkach omawiane są między innymi takie tematy liturgiczne jak: Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Rok Liturgiczny w oparciu o wspomnienia świętych, wybrane zagadnienia z historia Kościoła, czy problemy współczesne Kościoła.

Inicjatywy

Zdając sobie sprawę, że bycie ministrantem, to nie tylko wierna posługa przy ołtarzu, Liturgiczna Służba Ołtarza włącza się w wiele inicjatyw parafialnych. Między innymi ministranci pomagają w strojeniu i sprzątaniu kościoła, dbają i czyszczą sprzęt liturgiczny.

Liturgiczna Służba Ołtarza podczas Wielkiej Soboty rozprowadza wodę pobłogosławioną. Dochód z jej sprzedaży zasila fundusz ministrancki.

Ponadto corocznie Liturgiczna Służba Ołtarza organizuje wyjazdy, w których oprócz Liturgicznej Służby Ołtarza uczestniczą rodziny i parafianie. W zeszłym roku zorganizowana została dwudniowa pielgrzymko-wycieczka szlakiem św. Jana Pawła II do Krakowa i Wadowic, w której uczestniczyło 35 osób.

Liturgiczna Służba Ołtarza organizuje również mniejsze inicjatywy, do których zaliczyć możemy ogniska i spotkania integracyjne, w których uczestniczą oprócz Liturgicznej Służby Ołtarza, schola "Anielskie nuty" działająca w Parafii wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście.

Jeśli chcesz służyć Chrystusowi przy ołtarzu, dołącz do nas.