Naglowek


START

MSZE ŚWIĘTE

ŻYCIE
LITURGICZNE


DUSZPASTERZE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


HISTORIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


INWESTYCJE
w PARAFII


KONTAKT

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

CIEKAWE LINKI

„Najszczęśliwsi ludzie, to ludzie umartwieni czyli powściągliwi,
to ludzie miłujący Boga z całego serca, a bliźniego jak siebie samego”

Bł. Bronisław Markiewicz
Ojciec założyciel Zgromadzeń Michalickich


Rycerstwo św. Michała Archanioła

„Istota duchowości Michalickiej wyraża się w zawołaniu św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg”. Stanowi ono wezwanie do kontemplacji kochającego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego, do odkrywania Jego przymiotów na kartach Pisma św., przymiotów takich jak wieczność, wszechmoc, dobroć, sprawiedliwość, świętość i miłosierdzie. Otóż Michalickie zawołanie „Któż jak Bóg” jest owocem poznania, kontemplacji i adoracji, jest swego rodzaju okrzykiem serca rozmiłowanego w Bogu. Jesteśmy zaproszeni do udziału w życiu trynitarnym, do oglądania oblicza Chrystusa, do odkrywania uderzeń Jego serca, do przeżywania naszej godności dziecka Bożego i tego, że od chrztu św. jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jest to zaproszenie do odkrywania naszego przebóstwienia i przeznaczenia do rzeczy wielkich, do udziału w życiu samego Boga, do udziału w Jego świętości i wieczności, a także wezwanie do miłowania całym sercem, bez połowiczności, fragmentaryczności, do dokonywania właściwych, codziennych wyborów na wzór św. Michała Archanioła, który wybrał Boga. Jak z tego wynika, nasze serca są stworzone do rzeczy nadzwyczaj wielkich i pięknych. Te prawdy o posiadaniu Boga w sobie i nadzieję przeżywania z Nim wieczności nosił głęboko w sercu bł. ks. Bronisław Markiewicz.

Michał Archanioł jest „Wielkim Księciem Niebieskim”, prorok Daniel nazywa go pierwszym z książąt (Dn 10,13.21). Wielki, czyli ważny, zasłużony dla nieba, ten, który dokonał wspaniałych czynów, a zarazem ktoś mający duże wpływy, będący autorytetem w jakiejś dziedzinie, otoczony sławą. Wielkość św. Michała Archanioła polega na doskonałym poznaniu zmysłu Stwórcy i posłusznym pełnieniu Jego Woli. Jest to pokorna służba Bogu i ludziom powierzającym się jego opiece i wstawiennictwu. Św. Jan Paweł II w czasie swego pobytu w Sanktuarium św. Michała Archanioła na Gargano w 1987 roku, mówił o św. Michale „Jest on Archaniołem, który dochodzi nienaruszalnych praw Boga. To jeden z książąt nieba, skąd wyjdzie Zbawiciel, który w przyszłości przejmie panowanie nad światem” (Mt 28,18). Święty Michał jako Książe Niebieski jest przywódcą zastępów niebiańskich, w przeciwieństwie do Szatana, który jest księciem ziemskim, władcą tego świata. Św. Michał to zarazem ten, któremu Pan Bóg oddał pod opiekę Kościół. Posiadanie go jako Stróża i Patrona wzbudza zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Jest to Stróż najwierniejszy. Cechuje go obowiązkowość i nieustanna dyskretna opieka. Można się na Nim oprzeć i bezgranicznie Mu zaufać”.

Ks. Kazimierz Radzik
Przełożony Generalny Księży MichalitówCele:

 • wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości
 • wypraszanie nawrócenia grzesznikom
 • codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu celem odpędzenia złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez szatana

Członkowie:

 • Bierzmowani chrześcijanie, którzy otwierając się na działanie Ducha Świętego, chcą coraz bardziej oddawać się Chrystusowi i jednoczyć się z Nim, wspomagać Kościół, Jego Mistyczne Ciało, odpędzając od niego ataki złych duchów

Podstawowe obowiązki Rycerzy:

 • ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem

Rycerstwo w praktyce:

 • wspólne spotkania modlitewne
 • codzienna modlitwa do Archanioła Michała i Aniołów
 • szerzenie czci św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów
 • działania lokalne
 • kolportaż poświęconego Aniołom pisma „Któż jak Bóg”

Informacje:

 • Centrala Rycerstwa Św. Michała Archanioła, ul. Piłsudskiego 250,
  05-261 Marki, tel. 22 781 28 63, e-mail: redakcja.kjb@gmail.com
 • Pogotowie modlitewne: modlitewne.pogotowie@wp.pl

Rycerze św. Michała Archanioła to Ruch Apostolski. Założycielem ruchu jest ks. Marian Polak. Od 2004 r. animatorem generalnym rycerstwa jest ks. Piotr Prusakiewicz.

Pozostałe informacje:Poniżej zdjęcia „z życia Rycerstwa św. Michała Archanioła”

Święto Archaniołów, 29.09.2020 r.

Rekolekcje Anielskie, 27-30.08.2020 r.

V Pielgrzymka ze św. Michałem Archaniołem na Jasną Górę, 4.07.2020 r.

Spotkanie opłatkowe, 6.01.2020 r.

Nowenna do św. Michała Archanioła, 29.09.2019 r.

Rekolekcje Anielskie – Księżówka-Zakopane, 7-9.06.2019 r.

Jednodniowa konferencja Sekretariatu Fatimskiego w Ołtarzewie, 25.04.2019 r.

IV Pielgrzymka do Częstochowy ze św. Michałem Archaniołem, 2019 r.

Pożegnanie Ks. Kapelana Wiesława Lenarta – kaplica w Stocerze, 19.08.2018 r.

III Pielgrzymka ze św. Michałem Archaniołem Częstochowa, 07.07.2018 r.

Piąta Rocznica Powstania Zastępu Świętego Michała Archanioła (pdf)

Parafia p.w. NMP Św. Bożej Rodzicielki w Klarysewie, Anielska Niedziela
– Przyjęcie do Rycerstwa św. Michała Archanioła – 12. lipca 2015 r.


Rekolekcje w Miejscu Piastowym
– przyjęcie 2 nowych Rycerzy – 02-05. lipca 2015


Rekolekcje, Miejsce Piastowe 2015 – rozpoczęcie
(Droga Krzyżowa w pustelni u św. Jana z Dukli w intencji nowych powołań
i utworzenia nowych Zastępów)


Pielgrzymka do Sanktuarium w Oborach – 16. maja 2015 r.

Pielgrzymka do Wilna – 16-18. kwietnia 2015