Naglowek


START

MSZE ŚWIĘTE

ŻYCIE
LITURGICZNE


DUSZPASTERZE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


HISTORIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


INWESTYCJE
w PARAFII


KONTAKT

Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

CIEKAWE LINKI


Wielki Post 2024

Wielki Post

Bóg się nami nie zmęczył. Przyjmijmy Wielki Post jako okres mocny duchowo, w którym Jego Słowo jest ponownie skierowane do nas: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Jest to czas nawrócenia, czas wolności.

Sam Jezus, jak przypominamy co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, został wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby zostać wypróbowanym w wolności.

Przez czterdzieści dni będzie On przed nami i wraz z nami: jest Synem wcielonym. W przeciwieństwie do faraona, Bóg nie chce poddanych, lecz synów. Pustynia jest przestrzenią, w której nasza wolność może dojrzeć w osobistej decyzji, by nie popaść na nowo w niewolę.

W okresie Wielkiego Postu znajdujemy nowe kryteria osądu i wspólnotę, z którą możemy wyruszyć w drogę, jakiej nigdy wcześniej nie przebyliśmy.

Z Orędzia Ojca Świętego Franciszka, na Wielki Post 2024 roku.ODPUSTY ZUPEŁNE – WIELKI POST

Wierny może zyskać odpust zupełny, gdy posiada wewnętrzną dyspozycję wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego) oraz wypełni zwykłe warunki, którymi są:

– intencja zyskania odpustu
– stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna)
– przyjęcie Eucharystycznej Komunii św.
– modlitwa w intencjach papieskich

w jakikolwiek piątek Wielkiego Postu (również w Wielki Piątek), po Komunii św. pobożnie odmówi przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego modlitwę: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”. Tekst tej modlitwy można znaleźć w Liturgii Godzin – wydanie czterotomowe.

weźmie udział w przynajmniej trzech pełnych dniach rekolekcji (np. parafialnych)

odprawi nabożeństwo Drogi krzyżowej, albo zjednoczy się pobożnie z nabożeństwem Drogi krzyżowej sprawowanym przez Ojca Świętego i bezpośrednio przekazywanym za pomocą telewizji lub radia czy przez Internet

Modlitwa o uzyskanie odpustów

Panie i Boże mój, błagam Cię, abyś ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa raczył mi udzielić wszystkich odpustów przywiązanych do modlitw, które będę odmawiał i uczynków, które dzisiaj wypełniać będę. Pragnę mieć intencję, nakazaną do otrzymania tych odpustów, ażeby przez nie zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej i ulżyć duszom w czyśćcu cierpiącym.

(Mszał Rzymski z 1931 r., s. 158)