Nagłówek


START

MSZE ŚWIĘTE

SŁOWO BOŻE
NA DZIŚ


Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

HISTORIA

KANCELARIA

GALERIA

OGŁOSZENIA

GRUPY
PARAFIALNE


PORADNIA
RODZINNA


KONTAKT

CIEKAWE LINKI
Uroczystosci ku czci sw. Michala Archaniola

Nowenna do świętego Michała Archanioła

Intencja nowenny

O pokój na świecie. O ochronę naszej ojczyzny przed zalewem zła. O potrzebne łaski we wszystkich dziełach Michalickich. Wszystkie potrzebne łaski oraz charyzmaty dla zastępu rycerstwa i pozostałych grup parafialnych oraz wszystkich zastępów w naszej Ojczyźnie. O dar kanonizacji bł. Bronisława Markiewicza. O powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. O łaskę przebaczenia, uwolnienia i uzdrowienia na duszy i ciele dla wszystkich potrzebujących, a szczególnie proszących o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących i konających.

Nowenna z czytaniami

Pozdrowienie

Bądź pozdrowiony, święty Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami i przywilejami. Niestrudzony Opiekunie Kościoła Powszechnego, oręduj za nami i przybywaj z pomocą w naszych rozlicznych potrzebach.

Modlitwa o zwycięstwo dobra

Mścicielu pogwałconych praw Bożych, wspomóż nas w walce o zwycięstwo dobra w świecie. Nieprzyjaciel Boga, szatan, odwieczny przeciwnik prawdy i dobra, zdradliwymi ułudami rozbudza namiętności ludzkie, łowi dusze w zastawione sidła i ściąga pojmane na dno nędzy. Ileż dusz żyje w nieznajomości Boga i swych obowiązków względem Niego.

P: Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W: Módl się za nami.

Ilu ludzi mimo wiedzy o Nim, grzeszy karygodnie obojętnością. Dzieciom brak poszanowania, posłuszeństwa, nawet miłości dla rodziców; młodzież często goni za zwodniczym czarem zmysłowych rozkoszy; chwilowe zachcianki rozbijają rodziny. Małżonkowie rozchodzą się, depcąc złożone Bogu święte przysięgi.

P: Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W: Módl się za nami.

Przestępczość rośnie; dobra imię bliźniego, życie ludzkie utraciło swą wartość. Dzieci jednej Matki – Ojczyzny żyją w niezgodzie. Na świecie zarzewia walk nie wygasają. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyczyną tych nędz, nieszczęść i klęsk są nieokiełznane namiętności ludzkie. A przewrotny duch ciemności roznieca je i wyzyskuje na zgubę przyjaciół Boga.

P: Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W: Módl się za nami.

O gorliwość apostolską

Obciążeni następstwami grzechu pierworodnego, mamy wolę słabą i niestałą. Wielu staje się ofiarami własnej słabości, wiodąc życie niewolników, Święty Michale, Zwycięski Archaniele, pomóż nam budować Królestwo Boże w codziennym życiu.

Porwij za sobą dziatwę, która od wczesnego dzieciństwa niech się uczy od małego Jezusa pobożności i posłuszeństwa i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Pociągnij młodzież pracującą: niech mężnie odpiera zaczepki przeciw wierze, a postawą swoją skłania środowisko do poszanowania swych przekonań religijnych i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Pobudź dusze dziewczęce, które prostotą i niewinnością niech upodabniają się do Świętej Dziewicy i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Pomóż młodzieży studiującej, by zdobywając wiedzę nie straciła z oczu Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Wspieraj ojców rodzin, by każdy dzień zaczynali i kończyli prośbą do Boskiego Cieśli o błogosławieństwo dla swego trudu i swych dzieci i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Wpłyń na matki, by nie tylko poczuwały się do obowiązku przekazywania życia, lecz wychowały po Bożemu dzieci i nie uważały swego zadania za skończone, aż je ujrzą wśród wybranych w niebie i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Dodaj otuchy wszystkim powołanym do wyłącznej służby Bogu w kapłaństwie, zakonie i stanie świeckim, aby dążąc do osobistej świętości, poświęcali się ofiarnie bliźnim i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Szczególnie wspieraj wychowawców i duszpasterzy, misjonarzy przebiegających dalekie kraje z Dobrą Nowiną, siostry zakonne i braci spędzających życie przy biedach ludzkich, u wezgłowia chorych, w posłudze miłości, na ostrej pokucie w klasztorach za grzechy ludzkości i w ten sposób razem:

W: Budujmy Królestwo Boże!

Wszyscy oni chcą być w Twoim orszaku zwycięzców, a piętrzą się przed nimi wszelkiego rodzaju przeszkody, uwodzą pokusy, mamidła, które zły duch wokoło nich rozsiewa. Zachowują jednak głęboką cześć dla spraw Bożych i życie swe oddają na usługi Dobra. Święty Michale, bądź ich siłą. Broń ich w walce. Niech Twe Imię będące zawołaniem bojowym: „Któż jak Bóg” i można Twoja opieka wiodą ich do zwycięstwa przed tron Wszechmocnego Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wodzu, panujący w blaskach nieba, mężnych bohaterów przed zasadzkami szatana – osłaniaj!

Upadających i wciąż dźwigających się w nieustannym boju życia – wspomagaj!

Kładąc wszystkie sprawy na wadze Boskiej sprawiedliwości, za nami – oręduj!

P: Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P: Patronie Kościoła Powszechnego, wprowadź nas przed oblicze Miłosiernego Ojca do przybytków chwały wiecznej.
W: Amen.

Dzień pierwszy

Czytanie z Księgi Rodzaju (28, 10-17)

Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję». A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!»

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień drugi

Czytanie z Księgi Tobiasza (12, 11 i 15-22)

Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Jużem wam objaśnił i powiedział: «Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały objawiać dzieła Boże. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański». Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo. I powiedział do nich: «Nie bójcie się! Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki! To, że byłem z wami, nie było moją zasługą, lecz było z woli Bożej. Jego uwielbiajcie przez wszystkie dni i Jemu śpiewajcie hymn! Widzieliście, że nic nie jadłem, wyście tylko mieli widzenie. A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu! A oto ja wstępuję do Tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało». I odszedł. Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć. I uwielbiali Boga, i śpiewali hymny, i dziękowali Mu za tak wielkie Jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży.

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień trzeci

Czytanie z Księgi Izajasza (6, 1-8)

W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał.

I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech». I usłyszałem głos Pana mówiącego: «Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!»

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień czwarty

Czytanie z Księgi Ezechiela (10, 1-5 i 18-19)

Następnie patrzyłem, a oto nad sklepieniem, rozpościerającym się nad głowami cherubów, było coś jakby szafir, a z wyglądu było podobne do tronu. Potem On rzekł tak do owego męża, odzianego w lnianą szatę: «Wejdź pomiędzy koła pod cherubami, a napełniwszy swe dłonie ognistym węglem z miejsca między cherubami, rozrzuć go po mieście! » I wszedł tam na moich oczach.

A cheruby stały po prawej stronie świątyni, gdy ów mąż tam wchodził, obłok zaś napełnił dziedziniec wewnętrzny. Następnie chwała Pańska podniosła się znad cheruba do progu świątyni, świątynia zaś napełniła się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały Pańskiej. Rozległ się szum skrzydeł cherubów aż na dziedzińcu zewnętrznym, podobny do głosu Boga Wszechmogącego, gdy przemawia.

A chwała Pańska odeszła od progu świątyni i zatrzymała się nad cherubami. Cheruby rozwinęły skrzydła i uchodząc uniosły się z ziemi na moich oczach, a koła z nimi. Zatrzymały się w wejściu wschodniej bramy świątyni Pańskiej, a chwała Boga izraelskiego spoczywała nad nimi u góry.

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień piąty

Czytanie z Księgi Daniela (10, 12-21)

Powiedział więc do mnie: «Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni».

Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną: «Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści i opadłem z sił. Jakże więc może taki sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech we mnie ustaje?» Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. Potem powiedział: «Nie lękaj się, mężu umiłowany! Pokój tobie! Bądź pełen mocy!» Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: «Niech mój Pan mówi, bo mnie wzmocniłeś». I powiedział: «Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała.»

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień szósty

Czytanie z Księgi Zachariasza (1, 8-15 i 17)

Miałem widzenie w nocy: Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe.

Zapytałem: «Co to znaczy – panie mój?» Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział: «Wyjaśnię ci ich znaczenie». W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: «To są ci, których Pan posłał, aby obiegli ziemię». Lecz oni sami zwrócili się do anioła Pańskiego, który stał wśród mirtów, i oznajmili: «Przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz – a oto wszędzie panuje pokój». Wtedy anioł Pański zapytał tymi słowami: «Panie Zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt?» W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą.

Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie: «Rozgłaszaj, że tak powiedział Pan Zastępów: Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością, lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy Ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. I to jeszcze głoś: Tak mówi Pan Zastępów: Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem, Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem».

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień siódmy

Czytanie z Listu do Efezjan (1, 17-23; 2, 1-2 i 4-5)

Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni!

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień ósmy

Czytanie z Listu św. Judy Tadeusza (5-10 i 20-21)

Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia; jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie położone miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Podobnie więc ci "prorocy ze snów": ciała plugawią, Panowanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na „Chwały”. Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!».

Ci zaś [temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu. Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu.

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Dzień dziewiąty

Czytanie z Księgi Apokalipsy (12, 1-11)

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.

I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna – Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci».

Homilia (na temat powyższego wyjątku Pisma świętego)
Psalm lub pieśń (według dowolnego wyboru)

Wspólne błagania (codziennie)

Święty Michale Archaniele, przemożny nasz Orędowniku u Boga. Dziękujemy z głębi serca za otrzymane dobrodziejstwa, a powodowani mocnym przekonaniem i żywą nadzieją prosimy o nowe. Wszak jesteś naszym Patronem i Wspomożycielem. Odwołujemy się dzisiaj do Twojej potęgi, dobroci i zadziwiającej gotowości do usług. Zechciej wysłuchać naszych błagań i racz przyjść z pomocą, gdy z wewnętrzną siłą wołamy i nie przestaniemy wytrwale wołać do Ciebie:

Archaniele Boży, wstaw się u Boga za nami!
Cudzie stworzenia,
Książę najprzedniejszy,
Szermierzu praw Boga Stworzyciela,
Odnowicielu ładu Bożego,
Powierniku Pański,
Pierwszy wielbicielu Boga-Człowieka,
Chorąży Krzyża świętego,
Rycerzu Bogarodzicy,
Rządco dworu niebieskiego,
Hetmanie hufców anielskich,
Mieczu karzący zbuntowane duchy,
Odwieczny przeciwniku szatana,
Miłośniku prawdy i pokory,
Przykładzie pomyślności,
Wzorze modlitwy i ofiary,
Tęczo wśród burzy pokus,
Patronie umierających,
Przychylny mierniczy zasług,
Zwiastunie zbawienia,
Wspomożycielu dusz w czyśćcu,
Przewodniku dusz do nieba,
Aniele Stróżu Kościoła,
Opiekunie Namiestników Chrystusowych,
Obrońco stolicy chrześcijaństwa,
Podporo misjonarzy katolickich,
Duchu wszystkim usługujący,
Wybawco z niewoli,
Cudotwórco sławny.

Módlmy się. Mocarzu niebios i obrońco dusz najlepszy, oczekujemy błogosławionych skutków Twojego wstawiennictwa najpierw dla siebie, a następnie dla tych, których pragniesz obdarzyć łaskami. Niech wspólne nasze błagania dla każdego z nas, dla naszych rodzin i parafii, dla wszystkich społeczeństw, narodów i całego Kościoła świętego staną się źródłem błogosławieństwa Bożego po wszystkie wieki wieków. Amen.